Trong tháng 8: Hà Nội xác định địa điểm xây dựng nhà ở xã hội

Ngày 25-7, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 204/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đối với công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn.

Đáng chú ý, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn một số chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm chủ trì cùng các đơn vị liên quan xác định địa điểm đất xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở cho học sinh, sinh viên, công nhân, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hưởng lương ngân sách và nhà ở tái định cư để bảo đảm cân đối chung tổng thể.

Trong tháng 8, hai cơ quan phải báo cáo UBND TP về kết quả thực hiện. UBND TP cũng giao Sở Xây dựng chuẩn bị dự thảo Chương trình tổng thể về phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, báo cáo UBND thành phố trong tháng 8-2011.

P.V

Đăng lúc: 26/07/2011 17:39

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối