Hà Nội phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 3574/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Lập quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản TP. Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

 Mục tiêu của đề án nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản giai đoạn 2005-2010, đồng thời xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển thủy sản đến năm 2020 trên cơ sở khoa học, thực tiễn và tính khả thi cao đảm bảo hiệu quả, bền vững; phù hợp với nội dung chương trình của Chính phủ cũng như thành phố đã đề ra.

Đề án này được xây dựng phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030; quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thời gian thực hiện đề án từ năm 2011-2012 với kinh phí dự kiến 1,21 tỷ đồng./.

Theo ven.vn
Đăng lúc: 08/08/2011 17:24

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối