Hà Nội thi đua phát triển KT-XH

“Phát huy truyền thống 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ - Chính quyền và nhân dân Thủ đô đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015”.

Hà Nội đang phát triển từng ngày. - Ảnh: Flick.com

 

 Đây là chủ đề của kế hoạch vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành, triển khai thực hiện Chỉ thị 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, Thành phố Hà Nội yêu cầu 100% các đơn vị trực thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, phát động thi đua để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND Thành phố.

Trong năm 2011, năm đầu của Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị trực thuộc của Thành phố Hà Nội căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị, địa phương để phát động phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng của đơn vị, địa phương mình.

Cùng với, đó, gắn phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó phát động sâu rộng phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững.

Hà Nội cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân Thủ đô tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 725/CT-TTg của Thủ tướng và nội dung phát động thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng đối với việc thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Thanglong.chinhphu.vn

 

Đăng lúc: 06/07/2011 17:09

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối