Hà Nội hỗ trợ phát triển các sản phẩm mũi nhọn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết thời gian tới Thành phố sẽ xem xét, đưa ra chương trình hỗ trợ phát triển các sản phẩm mũi nhọn có chất lượng và sức cạnh tranh cao.

Hà Nội phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước cả nước từ 1 đến 2 năm.

 

 Đây là một trong những giải pháp quan trọng được Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đề cập trong phiên thảo luận về dự thảo Chương trình “Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững” tại Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững” là một trong 9 Chương trình công tác lớn của Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn 2011 – 2015.

Dự thảo Chương trình đề ra mục tiêu chung là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế có trình độ phát triển cao của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước cả nước từ 1 đến 2 năm.

Giai đoạn 2006 – 2010, sức cạnh tranh chung của kinh tế Thủ đô Hà Nội có những bước tiến đáng kể. Hà Nội là một trong 3 địa phương đứng đầu cả nước về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế. Quy mô và tốc độ xuất khẩu duy trì được mức tăng trưởng cao, tăng bình quân 21,6%/năm, mức tăng GDP bình quân 10,73%/năm.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, để kinh tế của Thủ đô phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh, một trong những giải pháp cần quan tâm là có cơ chế chính sách để huy động nguồn lực đầu tư vào phát triển, chuyển dịch cơ cấu nhanh hơn nữa. Mục tiêu là thu hút vốn bằng nhiều kênh huy động, đảm bảo vốn đầu tư xã hội tăng bình quân từ 17,5% - 18,5%/năm. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Hà Nội cần đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Thành phố cũng cần phải chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, sản phẩm; ưu tiên phát triển các ngành tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, tập trung phát triển các ngành và nhóm sản phẩm mà Hà Nội có lợi thế, có thương hiệu; khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ, các sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, thời gian tới Thành phố sẽ xem xét để đưa ra chương trình hỗ trợ thúc đẩy phát triển mạnh các sản phẩm mũi nhọn.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, do đặc thù diện tích đất nông nghiệp không nhiều nên Hà Nội sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cũng như khuyến khích bà con nông dân sản xuất sản phẩm lúa chất lượng cao.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011-2015 của thành phố đạt 12-13%/năm.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội thời kỳ 2011-2015 là từ 1.400 - 1.500 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tương ứng khoảng 69-70 tỷ USD).

 

Theo Thanglong.chinhphu.vn
Đăng lúc: 11/07/2011 17:07

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối