Bố trí điểm bán hàng bình ổn giá tại các khu công nghiệp

UBND TP. Hà Nội vừa chỉ đạo Sở Công thương cùng một số đơn vị có liên quan về việc tổ chức bán hàng bình ổn giá trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu cần lập ngay kế hoạch tổ chức bán hàng bình ổn giá theo các hình thức: bán hàng lưu động, tổ chức "phiên chợ bán hàng Việt và hàng bình ổn giá" tại khu vực nông thôn, các khu - cụm công nghiệp; Ban quản lý Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Chủ đầu tư các KCN bố trí địa điểm tổ chức bán hàng bình ổn giá tại các KCN, lập danh sách các địa điểm gửi Sở Công thương và chính quyền địa phương trước ngày 15/8 này; Sở Công thương định kỳ báo cáo UBND TP quả thực hiện trước ngày 30 hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc các đơn vị thực hiện nhanh chóng báo cáo để UBND TP chỉ đạo giải quyết kịp thời.

P.V

Đăng lúc: 05/08/2011 15:40

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối