Đưa đá từ quần đảo Trường Sa về bảo tàng Hà Nội

Hoạt động này nhằm khẳng định chủ quyền quần đảo Trường Sa, cùng với đó, cho nhân dân biết về cuộc sống, chiến đấu, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển đảo của quân, dân trên huyện đảo...