Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng

ICTnews - Nội dung phát động thi đua cần có tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Chủ đề thi đua phải có sức thu hút và phong phú về hình thức, tổ chức;

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các quận, huyện, thị xã; các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, các Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Về phong trào thi đua, tổ chức thi đua hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND TP, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2011, tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp; nội dung phát động thi đua cần có tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; chủ đề thi đua phải có sức thu hút và phong phú về hình thức, tổ chức; đổi mới phương thức chỉ đạo phong trào thi đua thông qua chỉ đạo điểm tại cơ sở. Đơn vị chỉ đạo điểm cần phải lựa chọn kỹ, có sự đầu tư về các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác chỉ đạo và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua, đảm bảo sinh hoạt cụm, khối thi đua thường xuyên, tránh hình thức, bệnh thành tích trong thi đua.

Về công tác khen thưởng, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; tập trung phát hiện, khen thưởng thành tích đột xuất; việc đề nghị khen thưởng chuyên đề do các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị thuộc thành phố phát động phải có tiêu chí cụ thể. Đối với cán bộ lãnh đạo phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phân định rõ trách nhiệm lãnh đạo trong quản lý, điều hành và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ lãnh đạo để xem xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng; không trình khen những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của cấp mình; trong chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị cần chủ động phát hiện, đề xuất những trường hợp có thành tích xuất sắc để khen thưởng; việc đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng cống hiến đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đề nghị các đơn vị rà soát tổng thể, thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định.

B.T

 

Đăng lúc: 12/05/2011 17:25

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối