Phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử

ICTnews - Thành phố chỉ đạo UBND các huyện, quận, thị xã và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thực hiện tốt công tác bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp.

Theo văn bản chỉ đạo của Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBMT Tổ quốc quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND và UBMT TQ xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc học tập Luật bầu cử ĐBQH, Luật bầu cử đại biểu HĐND; mạn đàm tiêu chuẩn, cơ cấu ĐBQH khóa XIII, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; tiểu sử của các ứng cử viên đến đông đảo cử tri trên địa bàn. Thời gian tổ chức mạn đàm thực hiện tập trung từ ngày 16-21/5/2011.

Việc tổ chức học tập, mạn đàm phải đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để cử tri nắm chắc quy định của pháp luật về bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu ĐBQH, đại biểu HĐND; nắm rõ tiểu sử của các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, số đại biểu được bầu của từng đơn vị bầu cử. Trên cơ sở đó, cử tri lựa chọn những người xứng đáng để bầu làm ĐBQH, đại biểu HĐND; bầu đủ số ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại đơn vị bầu cử. Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn trực thuộc tiếp tục rà soát, giải quyết các vướng mắc, các vấn đề dân sinh bức xúc theo thẩm quyền, đảm bảo ổn định tình hình an ninh - trật tự; Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử tại các khu, cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn…

Thúy Quỳnh

Đăng lúc: 12/05/2011 17:03

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối