Hà Nội sẽ có 62 dự án đấu giá đất

ICTnews - Năm 2011 Hà Nội sẽ có 62 dự án đấu giá với tổng diện tích đất 372,54ha với tổng số tiền thu được dự kiến khoảng 2.450 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011. Cụ thể: Số dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2011 là 30 dự án, với diện tích 187,9ha. Trong đó, tổng diện tích đấu giá là 39,71ha, diện tích đất đã đấu giá hết năm 2010 là 21,75ha, diện tích dự kiến đấu giá năm 2011 là 17,96 ha. Tổng số tiền thu từ đấu giá dự kiến năm 2011 khoảng 2.450 tỷ đồng. Trong đó dự kiến thu tại khối quận là 798 tỷ (7 dự án); khối huyện và thị xã Sơn Tây là 1.231 tỷ (17 dự án); khối các sở ngành 421 tỷ (6 dự án).

Đất đấu giá tại phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Trong 32 dự án hiện đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất khoảng 184,64ha thì diện tích tại khối quận chiếm 32,62 ha với 5 dự án; huyện và thị xã Sơn Tây có 152,02 ha với 27 dự án.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tổ chức chặt chẽ việc cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, quản lý việc đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư sau khi trúng ĐGQSDĐ. UBND TP chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thu hết 100% số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng ĐGQSDĐ của các tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá từ năm 2010 trở về trước nộp ngân sách.

H.Vân

Đăng lúc: 06/05/2011 15:23

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối