Hà Nội phân bổ vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án thuộc chương trình mục tiêu

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án thuộc chương trình mục tiêu của thành phố năm 2011

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 1904/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự án thuộc chương trình mục tiêu của thành phố năm 2011.

Theo quyết định, vốn dành cho các dự án xây dựng cơ bản do thành phố trực tiếp quản lý gần 246 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố hỗ trợ các địa phương để thực hiện dự án có ý nghĩa phát triển kinh tế, xã hội địa phương là 592,5 tỷ đồng; vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia là hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách địa phương là 1,539 nghìn tỷ đồng.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao kế hoạch và chủ đầu tư các dự án được bố trí vốn có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình.

Phương Thanh

Đăng lúc: 01/05/2011 12:51

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối