Từ ngày 1-7 Hà Nội tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 1-7-2011 trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 1-7-2011 trên địa bàn thành phố.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích cuộc tổng điều tra để nhân dân biết tự giác chấp hành, cung cấp các thông tin liên quan phục vụ cuộc điều tra, bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực tế.

Kết quả cuộc tổng điều tra phục vụ đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn; làm căn cứ xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển KT-XH. UBND cấp huyện, thị xã thành lập ban chỉ đạo điều tra, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bảo đảm hoàn thành các nội dung điều tra đúng tiến độ thời gian, các thông tin thu thập chính xác, khách quan.

Thế Ngọc (tổng hợp)

Đăng lúc: 12/06/2011 11:27

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối