Nhiều trường đại học khu vực phía bắc giảm lượng hồ sơ

Năm 2011, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được 30.500 bộ hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (ĐKDT), tương đương với năm 2010. Trong đó, khối A, B khoảng 16.000 HS, khối D1 8.000 HS, khối C 6.500 HS, còn lại là các khối khác. Chỉ tiêu vào ĐH Quốc gia năm nay là 5.500.

Năm 2011, ĐH Quốc gia Hà Nội nhận được 30.500 bộ hồ sơ (HS) đăng ký dự thi (ĐKDT), tương đương với năm 2010. Trong đó, khối A, B khoảng 16.000 HS, khối D1 8.000 HS, khối C 6.500 HS, còn lại là các khối khác. Chỉ tiêu vào ĐH Quốc gia năm nay là 5.500.

Trường ĐH Văn hóa có 6.930 HS, tăng hơn 1.000 bộ so với năm 2010, chỉ tiêu của trường là 1.100. Trường ĐH Dược Hà Nội nhận được 2.500 HS, tương đương năm 2009, chỉ tiêu của trường là 550. Trường ĐH Luật Hà Nội thu nhận 11.198 HS, giảm hơn 300 so với năm trước. Trong đó khối A có 4.688 HS, khối C 3.326 HS, còn lại là khối D1; chỉ tiêu vào trường là 1.800. Trường ĐH Công đoàn nhận được 18.200 HS, giảm khoảng 7.000 HS. Chỉ tiêu hệ ĐH của trường là 1.900. Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận được 7.681 HS, giảm khoảng 1.000 HS, chỉ tiêu vào trường 1.500. Học viện Bưu chính Viễn thông phía Bắc nhận được 5.500 HS, chỉ tiêu là 1.850.

ĐH Thái Nguyên nhận được 62.000 HS, giảm khoảng 5.000 bộ so với năm 2010, trong đó khối A có 27.000, khối B 22.000, khối C gần 6.000, khối D1 khoảng 4.000. ĐH Thái Nguyên có 13.200 chỉ tiêu. Trường ĐH Hồng Đức 11.700 HS, tương đương năm ngoái, chỉ tiêu vào hệ ĐH là 1.850. Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh nhận được 4.300 HS, giảm 300 bộ so với năm trước, chỉ tiêu hệ ĐH là 1.000.

Thế Tùng

Đăng lúc: 15/05/2011 10:47

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối