Chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị

ICTnews - Tập trung tổ chức tốt đợt học tập, nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 Ngày 13/5, tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh vị trí quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đây là đảng bộ gồm các đảng viên đang sinh hoạt, làm việc tại cơ quan tham mưu, hoạch định chiến lược của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ khối có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW.

Tán thành với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới của Đảng bộ Khối, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, việc tập trung tổ chức tốt đợt học tập, nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011. Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Học tập, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đi vào cuộc sống nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng trong khối chủ động xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng một cách tích cực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, đơn vị và tạo ra phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đăng lúc: 14/05/2011 17:15

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối