Hà Nội dự thảo Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

ICTnews - Để tạo được cơ chế vừa khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đất, vừa tăng được nguồn thu cho ngân sách một cách hiệu quả, hợp lý là vấn đề mà dự thảo Quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất TP Hà Nội đang hướng tới.

Theo đó, dự thảo được soạn thảo trên cơ sở kế thừa một số nội dung tại Quyết định số 43 ngày 23/10/2008 về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn TP, đồng thời được bổ sung các nội dung mới theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư hướng dẫn thi hành số 23/2010/TT-BTP ngày 6/12/2010 của Bộ Tư pháp và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong nhiều năm qua trên địa bàn thành phố.

Dự thảo mới có một số nội dung khác so với Quyết định số 43 như về vấn đề quỹ đất tổ chức đấu giá. Căn cứ quy mô, diện tích và vị trí không gian (thuộc khu đô thị, khu đất đã có quy hoạch đô thị được duyệt, ven đường tỉnh lộ, khu vực chưa có quy hoạch, xa đường tỉnh lộ, khu đất nhỏ lẻ xen kẹt) sẽ phân cấp cho cấp huyện trong việc xác định địa điểm, duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt. Tiếp nữa là việc ứng vốn GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất đấu giá, giao Quỹ phát triển TP thực hiện thẩm định, quyết định ứng vốn và thu hồi vốn đã ứng theo quy định.

Ngoài ra, tỷ lệ phân bổ nguồn thu từ đấu giá, điều chỉnh theo Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Theo đó, đối với các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì: 50% nộp ngân sách TP, 50% nộp ngân sách huyện. Đối với các huyện, thị xã: Sơn Tây, Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm: 65% nộp ngân sách TP, 35% nộp ngân sách huyện và thị xã. Riêng với 10 quận và các huyện: Hoài Đức, Đan Phương, Từ Liêm, Quốc Oai, Thạch Thất: 70% nộp ngân sách TP, 30% nộp ngân sách quận, huyện….

Ngoài ra về vấn đề xử lý vi phạm nộp tiền sử dụng đất, thống nhất việc nếu hết thời hạn nộp tiền, người trúng giá chậm nộp tiền thì phải phạt chậm nộp là 0,05%/ngày; nếu nộp chậm quá 30 ngày, tiếp tục phạt lũy tiến lần 2; nếu tiếp tục chậm nộp nữa, đến lần thứ 3 sẽ là hủy kết quả thu hồi đấu giá (việc xử phạt trên áp dụng với các tổ chức, cá nhân). Với các cơ quan Nhà nước, nếu chậm nộp tiền sử dụng đất, nơi nào gây lỗi, phải chịu trách nhiệm về mặt kinh tế. Riêng về việc đấu giá quyền sử dụng đất liên quan đến vấn đề ao, hồ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu đối với các trường hợp này các cấp phường, xã phải báo cáo Thường vụ quận, huyện để trình TP có ý kiến quyết sách cuối cùng.

Quốc An

Đăng lúc: 13/05/2011 16:28

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối