Hà Nội đặt mục tiêu cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến

Năm 2011, Hà Nội phấn đấu 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 20% xã, phường, thị trấn hoàn thiện hệ thống CNTT nội bộ; cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Cuối tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị với toàn thể đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và viễn thông (CNTT&VT) thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã.

Theo kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của TP Hà Nội trong năm 2011, TP phấn đấu 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 20% xã, phường, thị trấn hoàn thiện hệ thống CNTT nội bộ; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc; 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã có Cổng/trang thông tin điện tử, cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 50% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã được công nhận danh hiệu “Cơ quan điện tử”; 80% cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành “Cơ quan điện tử”, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp và khai thác tài nguyên thông tin trên Internet…

Các cán bộ chuyên trách về CNTT&VT cũng trao đổi, thảo luận và được cán bộ Sở TT&TT giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu với lãnh đạo và xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Huyền Hương

Đăng lúc: 11/05/2011 15:32

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối