Sắp có quy định về cấp giấy phép quy hoạch tại Hà Nội

Nếu có được quy định cấp phép quy hoạch, các chủ đầu tư sẽ không nhất thiết phải chờ có quy hoạch chi tiết mới có thể nghiên cứu lập dự án.

Hai dự thảo quy định liên quan đến quy hoạch gồm "Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch" và "Quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các công trình xây dựng hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội" đã được Sở Quy hoạch và Kiến trúc soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan, các quận, huyện trước khi trình ra UBND TP.

Sở Tư pháp đã thẩm định tính pháp lý của hai quy định này với kết luận "nhất trí về tính cần thiết phải ban hành".

Theo dự thảo "Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố", các trường hợp được cấp bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu (hoặc đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 trước đây đã được thực hiện lập, phê duyệt theo Luật Xây dựng năm 2003), nhưng chưa đủ căn cứ để lập quy hoạch chi tiết 1/500; dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc, hiện nay còn rất nhiều hồ sơ dự án xin điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch đang bị "ách" tại sở, vì còn phải chờ quy định này.

Giấy phép quy hoạch còn là cơ sở để các chủ đầu tư lập dự án thay vì phải chờ đợi quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Hà Nội vẫn chưa có quy hoạch chung xây dựng, nhưng ngay cả khi có quy hoạch này, TP sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành một số lượng rất lớn các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho các dự án đầu tư.

Nếu có được quy định cấp phép quy hoạch, các chủ đầu tư sẽ không nhất thiết phải chờ có quy hoạch chi tiết mới có thể nghiên cứu lập dự án, họ chỉ cần được cấp giấy phép quy hoạch là có thể triển khai.

Huyền Hương

Đăng lúc: 22/04/2011 16:07

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối