Hà Nội tháo gỡ khó khăn trong quản lý sử dụng đất

TP có 1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và 1 Trung tâm Giao dịch quyền sử dụng đất; 25/29 quận, huyện có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất...

Tính đến 6.4, Hà Nội đã có 3 tháng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ TN&MT về chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai.

Hiện UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Mới đây, Hà Nội đã lập tổ công tác xây dựng giá dịch vụ chung cư.

UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thành lập tổ công tác liên ngành xây dựng giá các loại dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn, gồm 12 người. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội làm tổ trưởng.

Hà Nội có tỷ lệ chung cư cao nhất nước, đạt 16.6% tổng diện tích nhà ở, trong khi tỷ lệ chung cư bình quân tại các đô thị trên cả nước chỉ ở mức 3.72%. Giá bán chung cư ở Hà Nội hiện cao nhất trong cả nước nhưng các dịch vụ đi kèm chưa thực sự tương xứng với số tiền người dân bỏ ra. UBND thành phố ủy quyền cho Sở Xây dựng Hà Nội thành lập tổ giúp việc cho tổ công tác liên ngành trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hoạt động dịch vụ công về đất đai của thành phố cũng đang được đẩy mạnh. TP có 1 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và 1 Trung tâm Giao dịch quyền sử dụng đất; 25/29 quận, huyện có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, hiện chủ yếu thực hiện việc đăng ký biến động về đất đai trên Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để thu thuế, lệ phí trước bạn, chưa thực hiện chức năng cung cấp thông tin bản đồ địa chính phục vụ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, do bản đồ địa chính chưa đầy đủ thông tin phục vụ cho việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Đã có hơn 100 đơn vị đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ, chủ yếu đo bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, do chưa có quy định về mối quan hệ giữa lập quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch rừng và các loại quy hoạch chuyên ngành khác nên Hà Nội gặp khó khăn trong thực hiện. Việc giao đất vào mục đích xây dựng khu, cụm công nghiệp và phát triển hạ tầng so với kế hoạch đạt tỷ lệ thấp.

Mặt khác, công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất lâm nghiệp chưa thực hiện. Công tác cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt tỷ lệ thấp. Hồ sơ địa chính được lưu trữ qua các thời kỳ không đầy đủ và thiếu đồng bộ, quá trình cập nhật biến động sử dụng đất không kịp thời gây khó khăn cho chính quyền địa phương khi xác định nguồn gốc đất và quá trình sử dụng đất khi cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi. Việc tổ chức phối hợp cung cấp thông tin biến động đất đai giữa ba cấp chính quyền gặp khó khăn là nguyên nhân làm hồ sơ địa chính bị lạc hậu.

Hiện nay, Hà Nội đã bổ sung, ban hành kịp thời các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng phù hợp với thực tiễn, khắc phục sự chồng chéo, thiếu thống nhất giữa Luật Đất đai và các Luật có liên quan... Từng bước thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch theo quy định. Phát triển các dự án tái định cư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ưu tiên triển khai các dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Thành phố chủ động nghiên cứu ban hành các quy định phục vụ các yêu cầu quản lý đất đai phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đồng thời chủ động xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc quản lý sử dụng đất.

Huyền Hương

Đăng lúc: 07/04/2011 15:45

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối