Phố Bát Đàn và Phố Bát Sứ

Đây là 2 phố nhỏ trong khu phố cổ của Hà Nội nhưng rất nổi tiếng.

Phố Bát Đàn

Phố dài gần 250m; nối phố Hàng Bồ đến phố Phùng Hưng, chạy ngang qua ngã tư Hàng Điếu - Hàng Gà và chạm đầu phố đường Thành.

Đất thôn Nhân Nội, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. Còn đình Nhân Nội ở số nhà 33. Phố trước chuyên bán bát, đĩa, đồ gốm (còn gọi đồ đàn).

Nay thuộc hai phường Hàng Bồ và Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Thời Pháp thuộc gọi là phố Hàng Chén (rue Vieille des Tasses).

Phố Bát Sứ

Phố dài: gần 200m; từ phố Hàng Vải đến phố Bát Đàn, cắt ngang qua phố Hàng Phèn.

Đất thôn Đông Thành, tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương cũ. Trước chuyên bán đồ sứ. Nay thuộc phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

Thời Pháp thuộc là phố Hàng Chén (rue des Tasses), bao gồm cả phố Hàng Đồng bây giờ.

Bảo Quyên

Đăng lúc: 12/05/2011 10:11

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối