Biểu tượng văn hoá Thủ đô Hà Nội

Rất nhiều công trình nghiên cứu cấp nhà nước đã đi sâu nghiên cứu những giá trị văn hóa Thăng Long.

Thông điệp quan trọng nhất của người Việt khi Lý Công Uẩn dời đô ra đất Bắc với giấc mộng “rồng lên” (Thăng Long) là muốn xây dựng một quốc gia “văn hiến”.

Để biểu thị tâm thức đó, người Việt đã xây dựng qua nhiều thế hệ một hệ thống các biểu tượng về Thăng Long xưa: hồ Hoàn Kiếm với huyền thoại trả gươm báu cho thần Kim Quy chứa đựng hàm nghĩa: người Việt Nam phải dùng vũ khí để chống giặc ngoại xâm là điều bất đắc dĩ; thắng giặc là bỏ gươm và dùng bút để xây dựng một quốc gia văn hiến. Đó là biểu tượng “Bút tháp” với dòng chữ “Tả thanh thiên” tức là viết lên nền trời xanh khát vọng ấy. Năm 1070, nhà Lý thành lập Văn Miếu không chỉ để thờ Khổng Tử mà còn thờ cả Chu Công, người sáng lập ra Nho học. Tiếp đó, năm 1076, thành lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên để đào tạo nhân tài. Năm 1086 mở khoa thi chọn người vào Hàn lâm viện, coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “quốc gia hưng phong thất vô hữu trách”.

Những năm 50 của thế kỷ XX, chúng ta sử dụng Tháp Rùa, sao đó là Chùa Một Cột và gần đây là Khuê Văn các trong Văn Miếu để làm biểu tượng cho Hà Nội. Quá trình đó thể hiện tâm thức của người Hà Nội với biểu tượng Thăng Long.

Thanh Trúc

Đăng lúc: 22/03/2011 10:41

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối