Kỷ yếu hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Trên cơ sở đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã đồng ý việc biên soạn, xuất bản cuốn Kỷ yếu các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Việc biên soạn, xuất bản cuốn Kỷ yếu các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội góp phần lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý giá cho thế hệ mai sau.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chỉ đạo xây dựng, phê duyệt đề cương chi tiết cuốn kỷ yếu và triển khai thực hiện.

Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc biên soạn, xuất bản cuốn Kỷ yếu các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội nhằm tiếp tục tuyên truyền về những thành công của công tác kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đồng thời góp phần lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý giá cho thế hệ mai sau.

Kinh phí thực hiện cuốn kỷ yếu do UBND thành phố Hà Nội bố trí.

Trước đó, ngày 9/11/2010, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Theo Báo cáo Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của UBND TP Hà Nội, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã thành công trên 5 phương diện.

Thứ nhất, những giá trị truyền thống tốt đẹp của Thăng Long - Hà Nội qua 1000 năm lịch sử Văn hiến - Anh hùng - Hòa bình - Hữu nghị được tôn vinh mang tầm quốc gia và quốc tế.

Thứ hai, các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đã bồi đắp, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng tin yêu Đảng và chế độ ta ở mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô và cả nước.

Thứ ba, với sự tập trung và tranh thủ các nguồn lực, hơn 100 công trình phục vụ đời sống tinh thần, vật chất và nhu cầu phát triển của Thủ đô, đất nước đã được đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng, tiêu biểu như Đại lộ Thăng Long, cầu Vĩnh Tuy, Bảo tàng Hà Nội, Tủ sách "Thăng Long - Ngàn năm văn hiến"...

Thứ tư, các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", mọi người dân Việt Nam đều hướng về Thủ đô và đất nước thân yêu.

Thứ năm, việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã quảng bá, giới thiệu hình ảnh và nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô và đất nước Việt Nam với thế giới; đồng thời cho thấy Thủ đô Hà Nội đủ khả năng và điều kiện đăng cai tổ chức những sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.

Duy Long

Đăng lúc: 01/01/2011 15:26

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối