Hà Nội sẽ có thêm 2 bệnh viện đa khoa 1000 giường

Để giải quyết nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh của nhân dân, Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 2 Bệnh viện đa khoa 1000 giường.

Phó Chủ tịch UBND TP Phí Thái Bình vừa ký quyết định số 2273/UBND-XD giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 02 bệnh viện đa khoa 1000 giường và 02 cơ sở hỏa táng của Thành phố Hà Nội.

Với mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách là phát triển kịp thời hệ thống bệnh viện có quy mô lớn, hiện đại để giải quyết nhu cầu cấp thiết của nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng và nhân dân các tỉnh lân cận nói chung, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 2 Bệnh viện đa khoa 1000 giường.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo các văn bản của UBND TP báo cáo Thường trực HĐND TP, trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư và cho phép thực hiện các dự án theo cơ chế đặc thù; cân đối, tham mưu bố trí kịp thời nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án năm 2011.

Sở Xây dựng: làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư 02 dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa 1000 giường tại huyện Mê Linh và huyện Thạch Thất; triển khai các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phô; chủ động khẩn trương triển khai kịp thời công việc của dự án, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước tháng 7/2011.

Sở Y tế: phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện chuẩn bị đầu tư 02 dự án xây dựng bệnh viện phần công năng sử dụng và trang thiết bị theo chuyên ngành; làm chủ đầu tư Dự án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cho các Bệnh viện đa khoa 1000 giường của thành phố; phối hợp với Sở Nội vụ triển khai các thủ tục thành lập các Bệnh viện đa khoa 1000 giường theo quy định và chuẩn bị bộ máy để tham gia quản lý quá trình xây dựng, tiếp nhận, bàn giao đưa vào vận hành 02 dự án bệnh viện theo đúng quy định.

Sở QH&KT, Viện QH&XD thực hiện nội dung liên quan đến quy hoạch, xác định ranh giới khu đất xây dựng dự án; phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai sớm các công tác liên quan đến lĩnh vực quy hoạch; nghiên cứu, chuẩn bị quỹ đất phát triển đô thị theo quy hoạch để có thể triển khai các dự án theo hình thức BT.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện thủ tục bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án để triển khai kịp thời; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB cho các dự án.

Lê Hà

Đăng lúc: 07/04/2011 15:44

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối