Thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội

Ban chỉ đạo cung ứng điện thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch cung cấp điện.

UBND TP vừa ban hành Quyết định số 1627/QĐ-UBND, ngày 7/4/2011, thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện Thành phố Hà Nội.

 

Ban chỉ đạo cung ứng điện thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch cung cấp điện trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các sở ngành, địa phương phối hợp giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình cung cấp điện trên địa bàn thành phố trong trường hợp thiếu điện, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng giữa các phụ tải điện, tối ưu cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân và trật tự an toàn xã hội.

Ban Chỉ đạo do ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó Chủ tịch UBND TP, làm Trưởng ban. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cung ứng điện thành phố do Trưởng ban quy định.

Trần Huyền

 

Đăng lúc: 04/04/2011 14:46

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối