Hà Nội lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất năm 2012

Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định số 1788/QĐ-UBND, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Theo quyết định này, ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, được giao làm Trưởng ban; Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường, được giao làm Phó trưởng ban Thường trực.

Tham gia Ban chỉ đạo còn có các thành viên là lãnh đạo các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Thuế Thành phố, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất năm 2012, báo cáo Ban chỉ đạo trước ngày 30/4/2011; Chủ trì phố hợp với Sở Tài chính lập dự toán chi tiết phục vụ xây dựng bảng giá đất năm 2012 theo đúng chế độ chính sách hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tiết kiệm; Tổ chức thẩm định, phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất để làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành; Đồng thời, quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo.

Kinh phí phục vụ cho Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc nằm trong kinh phí đã được phê duyệt nhiệm vụ dự án giao Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phạm Bích

Đăng lúc: 21/04/2011 10:38

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối