Sớm hoàn thiện Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Sáng 20/4, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Văn Hậu, quy trình đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trên địa bàn TP hiện nay có nhiều điểm hiện không còn phù hợp, như việc các quận, huyện khi thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, toàn bộ số tiền đấu giá phải nộp về cấp TP, sau đó, trên cơ sở khấu trừ các chi phí theo quy định, các địa phương sẽ được TP chuyển lại số tiền tương ứng để phục vụ các nhiệm vụ đầu tư, phát triển; về hạng mức diện tích đất xen kẹt thuộc thẩm quyền các quận, huyện, thị xã tổ chức đấu giá; về quy trình thu hồi đất, các quận, huyện, thị xã chỉ được quyền thu hồi của những cá nhân, hộ gia đình nhưng còn các phần đất thuộc cơ quan, tổ chức hiện đang quản lý thì phải chờ cấp TP ra quyết định thu hồi mới có thể đưa ra đấu giá hay như sắp tới toàn bộ quy trình đấu giá hiện nay đều phải thông qua cơ quan thuộc Sở Tư pháp… điều đó đã phần nào cản trở công tác ĐGQSD đất của TP trong thời gian qua.

Trước tình hình đó, các sở, ngành TP đang xây dựng dự thảo quyết định mới nhằm thay thế cho Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về quy trình ĐGQSDĐ trên địa bàn TP.

Ngoài việc kế thừa một số nội dung tại quyết định cũ, dự thảo lần này cũng sửa đổi, bổ sung một số điều như: Quy định về ứng vốn thực hiện dự án ĐGQSDĐ; quản lý và phân bổ tiền thu được từ ĐGQSDĐ; phân cấp cho các quận, huyện trong việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ làm cơ sở thu hồi đất đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết, đặc biệt là đất xen kẹt trong các khu dân cư; quy định về đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá và đối tượng được tham gia đấu giá nhằm tránh tiêu cực; về hạn mức diện tích đất xen kẹt mà quận, huyện, thị xã được quyền tổ chức đấu giá…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo sửa đổi quy định về ĐGQSDĐ. Trong đó phải làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá; tăng cường phân cấp cho cấp quận, huyện, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Ông Vũ Hồng Khanh cho biết, TP chỉ tổ chức đấu giá đối với những khu đất lớn và giao cho quận, huyện trực tiếp thực hiện những khu đất nhỏ, lẻ. Ngoài ra, nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, Phó Chủ tịch yêu cầu các sở ngành cần xem xét tham mưu cho TP quy hoạch những khu đất quy mô lớn, xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh để tổ chức đấu giá nhằm tạo sự đột phá trong huy động nguồn lực đất đai…

 

Hồng Phạm

Đăng lúc: 21/04/2011 10:35

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối