Đặt mục tiêu tạo 8.000 việc làm cho lao động nông thôn

Đó là một nội dung của Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 – 2015 đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp nông thôn (CNNT) chiếm khoảng 20-25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố; mỗi năm từ các chương trình khuyến công tạo được từ 8.000 đến 10.000 việc làm cho lao động nông thôn.

Nội dung trên nằm trong Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 – 2015 đã được UBND thành phố Hà Nội thông qua.

Mục tiêu của chương trình này là huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp và các dịch vụ khuyến công cho các đối tượng trong quy định, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội cho khu vực nông thôn.

Các mục tiêu cụ thể gồm phát triển CNNT với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 tương đương tốc độ tăng trưởng bình quân chung 18,22%/năm của ngành công nghiệp toàn thành phố, trong đó phấn đấu đến năm 2015, tỷ trọng CNNT chiếm khoảng 20-25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn thành phố.

Đồng thời, mỗi năm từ các chương trình khuyến công tạo được từ 8.000 đến 10.000 việc làm cho lao động nông thôn, đưa thu nhập bình quân lao động CNNT đạt khoảng 1.800.000 đồng/người/tháng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn.

Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2011 – 2015 của Hà Nội bao gồm: truyền nghề, đào tạo nghề; nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; chuyển giao công nghệ và đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất...

Lê Thu

 

Đăng lúc: 20/06/2011 14:39

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối