Nhà gốm độc đáo của người Việt cổ

Nhà Việt cổ xuất hiện từ lâu với những hình ảnh lạ

Đồ gốm hình nhà này xuất hiện tầm từ thế kỉ thứ 1 đến thế kỉ thứ 3.

Nhà gốm thế này thường chia ra làm 2 loại: Loại thứ nhất có chất gốm xốp, dùng làm đồ tùy táng cho người chết mang theo. Người xưa quan niệm, người chết thì cũng cần có nhà ở dưới cõi âm, nên những nhà gốm kiểu này được chôn cho người chết.

Loại gốm thứ 2 có chất tốt hơn, nhuyễn hơn, nung ở nhiệt độ cao hơn và một số nhà gốm còn được tráng thêm men để làm mô hình xây dựng hoặc cho các nhà khá giả làm đồ trưng bày.

Sau đây, là một số hình ảnh nhà gốm có giá trị

Nhà gốm này có niên đại từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 3

Nhà gốm chia làm 2 loại, trong đó có loại gốm chất xốp người xưa dùng để tùy táng

Nhà gốm cổ được chế tác công phu

Thu Thủy

Đăng lúc: 15/03/2011 13:07

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối