4,1 triệu người Hà Nội tham gia bảo hiểm y tế

ICTnews - Kết quả tổng kết thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế năm 2010 của Bảo hiểm Y tế TP Hà Nội cho thấy, có hơn 4,1 triệu người đã tham gia BHYT chiếm trên 63% dân số Hà Nội.

Theo quy định của Luật bắt đầu từ ngày 1/1/2010, thu BHYT là đối tượng học sinh sinh viên - đối tượng thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc - mức đóng tăng rất khó khăn cho đối tượng học sinh thuộc khu vực nông thôn. Tuy nhiên do công tác tuyên truyền đến các phụ huynh, học sinh, sinh viên nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, nên tổng số học sinh sinh viên tham gia BHYT năm 2010 vẫn tăng gần 18% so với 2009, đạt hơn 1,2 triệu thẻ.

Cấp thẻ BHYT với đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo… được BHXH TP Hà Nội in thẻ kịp thời khi nhận được các danh sách từ các cơ quan chuyển đến, đảm bảo quyền cho người có thẻ BHYT. Ngoài ra, kinh phí hỗ trợ của nhà nước luôn được Sở Tài Chính chính quyền trả đầy đủ, kịp thời.

Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT là 691.659 cháu, tăng 1,71% so với 2009; đối tượng nghèo là 274.710 thẻ và đối tượng cận nghèo là 794 người… Riêng đối với hình thức thu BHYT tự nguyện nhân dân, có 172.885 người tham gia với số tiền thu được gần 64 tỷ đồng, tăng 5% về số người so với năm 2009…

Ông Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội cho biết, năm 2011 sẽ tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện mở rộng đối tượng tham gia BHYT; trong đó chú trọng tới các doanh nghiệp ngoài công lập chưa tham gia BHXH, BHYT, đối tượng cận nghèo. Với BHYT cho sinh viên, học sinh, BHXH thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Sở GD&ĐT, Ban Y tế học đường, các nhà trường để triển khai sớm phấn đấu trên 90% tham gia. Bên cạnh đó, cũng tăng cường tuyên truyền, vận động BHYT tự nguyện theo hướng 100% thành viên hộ gia đình tham gia.

Trà My

Đăng lúc: 17/01/2011 09:49

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối