Giám định cổ vật trưng bày tại thành cổ Hà Nội

Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng giám định cổ vật trưng bày tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định thành lập Hội đồng giám định cổ vật trưng bày tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ đưa ra ý kiến và kết luận chuyên môn về niên đại, ý nghĩa, giá trị lịch sử, mỹ thuật của các di vật, cổ vật được trưng bày, giới thiệu với quần chúng nhân dân trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Khu di tích Thành cổ Hà Nội theo quy định.

Hội đồng do giáo sư, tiến sỹ khoa học Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng di sản văn hóa Quốc gia làm Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng là tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội.

Tham gia Hội đồng còn có sáu lãnh đạo của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Viện Khảo cổ học Việt Nam.

Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Uyên Linh

Đăng lúc: 19/12/2010 14:03

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối