Cuốn sách tổng kết có hệ thống về Thăng Long - Hà Nội

"Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội" là cuốn sách tổng kết có hệ thống, toàn diện, xuyên suốt lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long.

"Sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội" là cuốn sách đầu tiên tổng kết có hệ thống, toàn diện, xuyên suốt lịch sử sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội trên nền tảng lý luận và sự khái quát khoa học tổng hợp.

Nội dung cuốn sách gồm tám chương, do phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Tài làm Tổng chủ biên. Cuốn sách là công trình làm sâu sắc vị trí chiến lược quân sự và tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội dưới góc độ văn hóa quân sự; đồng thời, xác định hệ thống khái niệm, phạm trù cơ bản trong tiếp cận; làm rõ những khía cạnh cơ bản về bảo vệ Thủ đô của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cuốc sách cũng góp phần hệ thống hóa những chiến công và sự kiện tiêu biểu; làm sáng tỏ nhiều đóng góp đặc sắc về thực tiễn và lý luận quân sự của các tài năng, anh hùng, nhân vật lịch sử quân sự xuyên suốt lịch sử bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội từ thời dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh.

Từ đó, cuốn sách khái quát hệ thống bài học kinh nghiệm mang giá trị đa tầng được rút ra từ những bài học kinh nghiệm của từng thời kỳ lịch sử đến các bài học kinh nghiệm lịch sử xuyên suốt, có tính quy luật với tính cách hệ giá trị văn hóa-lịch sử quân sự, vừa phản ánh tính phổ biến của văn hóa quân sự Việt Nam, vừa mang nét đặc sắc của văn hóa quân sự Thăng Long-Hà Nội.

Các tác giả đã đặt sự nghiên cứu lịch đại của sự nghiệp bảo vệ, giải phóng Thăng Long-Hà Nội trong sự tích hợp với nghiên cứu đồng đại về những vấn đề lý luận và thực tiễn bảo vệ thủ đô một số nước trong thời đại ngày nay; từ đó, đề xuất định hướng giải pháp phát huy giá trị văn hóa-lịch sử quân sự nhằm bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ mới.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý và những ai yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu, học tập những giá trị văn hóa lịch sử-quân sự của Thăng Long-Hà Nội và của dân tộc. Đây cũng là một đóng góp của các tác giả nhân dịp Đại lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Duy Long

Đăng lúc: 19/12/2010 13:44

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối