Cuốn sách “Thăng Long thời Lê - Trịnh”

Cuốn sách “Thăng Long thời Lê-Trịnh” đã làm sáng tỏ một thời đại để lại dấu ấn quan trọng, mang tính bước ngoặt cho lịch sử Việt Nam.

Cuốn sách “Thăng Long thời Lê-Trịnh” của soạn giả Trịnh Xuân Tiến, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Trịnh Thăng Long-Hà Nội, do Nhà xuất bản Lao động ấn hành.

Cuốn sách làm sáng tỏ một thời gần 200 năm, Thăng Long xuất hiện một thể chế chính trị mới: có vua trị vì, Chúa chấp chính, Chính phủ điều hành chính sự quốc gia. Một thể chế trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân, không rập khuôn mẫu của các nước phong kiến khác trên thế giới.

Gần 200 năm trị vì, triều đại "vua trị vì, chúa chấp chính" cuối cùng đóng đô ở Thăng Long đã có rất nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục, văn hóa-văn học nghệ thuật và sự xuất hiện của hàng loạt các tên tuổi lớn như Nguyễn Du, Ngô Thì Nhậm, Đoàn Thị Điểm…

Đây cũng là thời kỳ thành Thăng Long đạt đến đỉnh cao phát triển với sự quần tụ đầy đủ của các làng nghề, tạo nên 36 phố phường.

Thời Lê-Trịnh đã để lại những dấu ấn quan trọng, mang tính bước ngoặt cho lịch sử Việt Nam trên nhiều lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, quân sự, văn hóa.

Theo Giám đốc Nhà xuất bản Lao động Lê Huy Hòa, cuốn sách “Thăng Long thời Lê-Trịnh” đã tái hiện thành công một phần bức tranh rực rỡ thời Lê-Trịnh với gần 200 năm trị vì (1592-1787), hay còn gọi là thời Lê Trung Hưng, tiếp nối thời Lý, Trần, hậu Lê, Mạc.

Cuốn sách như một gợi mở đầy ý nghĩa, giúp các nhà nghiên cứu, bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục tìm hiểu, khai thác và khám phá thêm những giá trị tinh hoa thời Lê-Trịnh.

Minh Tuyết

Đăng lúc: 19/05/2011 14:34

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối