Hà Nội: Nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch

ICTNews - Thành phố bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch. Đây là thực trạng chung hiện đang tồn tại ở hầu hết các quận, huyện của Hà Nội.

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Hồng Sơn cho biết, thành phố bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký hộ tịch. Đây là thực trạng chung hiện đang tồn tại ở hầu hết các quận, huyện của Hà Nội.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở LĐTBXH Hà Nội triển khai đề án rà soát đăng ký công tác khai tử tại các địa phương. Hiện mới chỉ có 23/29 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội có thống kê về công tác này. Tuy nhiên, tại cả 23 quận, huyện này đều bỏ sót nhiều trường hợp chưa đăng ký khai tử, huyện nhiều nhất có tới trên 10.000 trường hợp chưa khai tử. Thậm chí, tại huyện Thanh Trì, ở sát ngay trung tâm thành phố, cũng có tới hơn 6.000 trường hợp chưa được đăng ký khai tử, gây nhiều sai lệch trong công tác hộ tịch tại địa phương.

Ông Sơn cho rằng tư pháp các quận huyện đã chưa hoàn thành hết chức năng, nhiệm vụ trong công tác hộ tịch. Nguyên nhân là thiếu cán bộ tư pháp tại cơ sở, ý thức người dân về lĩnh vực này chưa cao...

Để khắc phục tình trạng này, Sở Tư pháp sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định yêu cầu các địa phương phải tiến hành thống kê và đăng ký khai tử kịp thời cho những trường hợp này; đề nghị thành phố cấp kinh phí để các quận, huyện có điều kiện triển khai đồng bộ, toàn diện. Đồng thời, Sở cũng tiến hành một đợt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi về công tác hộ tịch để người dân hiểu và tự giác thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định.

Hồng Mai
 

 

Đăng lúc: 17/12/2010 09:41

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối