Yêu cầu điều chỉnh giá đất tiếp cận giá thị trường

Hà Nội phải xây dựng giá đất dự án nhà ở, công trình dịch vụ, dự án đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh thật phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì cuộc họp thảo luận về xây dựng giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011, quy hoạch sử dụng đất 10 năm (2010-2020) và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015).

Về cơ bản Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với nội dung đã được đề cập trong Tờ trình phương án xây dựng giá các loại đất trên địa bàn thành phố năm 2011 như việc kế thừa phương pháp, bố cục phân loại bảng giá đất theo quy định của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân thành phố, để từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung giá đất ở các tuyến đường phố mới, vị trí giáp ranh với các vùng đô thị, nút giao thông, đất xây dựng các dự án... từng bước tiếp cận giá thị trường.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lưu ý cần phải xây dựng giá đất dự án nhà ở, công trình dịch vụ, dự án đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh thật phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Theo tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nguyên tắc chung điều chỉnh giá đất năm 2011 tuân thủ các quy định của pháp luật, kế thừa những tích cực của bảng giá đất năm 2010 của thành phố.

Bên cạnh đó có sự điều chỉnh, bổ sung các mức giá cụ thể ở một số vị trí, khu vực cụ thể theo hướng tiếp cận với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, nhằm giải quyết những mâu thuẫn, bất cập hiện nay theo hướng hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người dân đang sử dụng đất và người có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Theo đó, giá đất nông nghiệp sẽ giữ nguyên như năm 2010. Bổ sung giá của các đường phố mới trên cơ sở giá của các đường, phố có vị trí, điều kiện tương đương nhưng đảm bảo không vượt quá tỷ lệ vượt mức khung giá Chính phủ quy định.

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được điều chỉnh phù hợp với khung giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của Chính phủ quy định, dần tiếp cận với giá đất trên thị trường...

Liên quan đến Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2010-2015), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải đánh giá cụ thể kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 10 năm vừa qua. Đặc biệt lưu ý đến những mặt chưa được để từ đó làm tốt hơn việc lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Quy hoạch này phải phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy hoạch chung Thủ đô; phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia phân bổ cho thành phố.

Quy hoạch cũng đảm bảo sử dụng đất hợp lý, đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả. Ưu tiên bố trí quỹ đất cho kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân như quỹ đất dành xây dựng các công trình giáo dục, y tế...

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng phải duy trì hợp lý quy mô đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, đất di tích, danh lam thắng cảnh, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển bền vững...

Hà Lê

Đăng lúc: 19/12/2010 15:58

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối