Hà Nội: Tăng trưởng gắn liền với phát triển bền vững

Ngày 10/12, kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Các đại biểu đã thảo luận, thông qua 15 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2011; Nghị quyết về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn thành phố từ 1/1/2011; Nghị quyết về quy hoạch phát triển điện lực thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo tiếp thu, giải trình và nhấn mạnh các giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2011 - năm đầu tiên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Theo đó, thành phố chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng trưởng cao đi đôi với phát triển bền vững; đảm bảo tốt hơn an sinh và phúc lợi xã hội; tiếp tục phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu đô thị, nông thôn; tăng cường quản lý đô thị, giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Thành phố cũng cần đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; mở rộng đối ngoại, hội nhập và phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền vững mạnh, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời thành phố phải có quyết tâm cao hơn, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, yếu kém, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tích cực, năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Trước băn khoăn của đại biểu Hội đồng Nhân dân về chỉ tiêu GDP năm 2011 là 12%, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra những lợi thế để thực hiện như kinh tế thế giới đã tương đối ổn định và có xu hướng phục hồi, xuất khẩu trong nước và FDI sẽ tăng; Thủ đô vừa tổ chức thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội tạo ra lực mới, thế mới; Quy hoạch tổng thể Thủ đô được phê duyệt, các nguồn lực mới bắt đầu được khai thác...

Với quyết tâm như vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư và đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hàng hóa sản phẩm, năng lực cạnh tranh đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh thành phố cần tiếp tục tìm ra những biện pháp thích hợp, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục những yếu kém, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2011, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015.

Lê Sự

Đăng lúc: 11/12/2010 15:58

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối