Hà Nội ban hành chuẩn nghèo và cận nghèo mới

Theo chuẩn nghèo, cận nghèo mới, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị, từ 550.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn.

Từ hôm nay (21/1), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu áp dụng chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011-2015. 

Hộ cận nghèo là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 751.000 đồng/người/tháng đến 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và thu nhập từ 551.000 đồng/người/tháng đến 750.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì việc chỉ đạo tổ chức lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo chính thức trên địa bàn thành phố đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 sau khi UBND thành phố phê duyệt.

Theo tiêu chuẩn mới nêu trên, Hà Nội sẽ có khoảng 148.000 hộ nghèo, chiếm 9,6% (trước đây là 117.000 hộ nghèo); khoảng 61.000 hộ cận nghèo, chiếm 3,98%.

Vừa qua, thành phố đã tiến hành điều tra toàn bộ các gia đình đang sinh sống tại 577 xã, phường, thị trấn của Hà Nội để xây dựng chuẩn nghèo, cận nghèo giai đoạn 2011-2015 và xác định nguyên nhân nghèo, nguyện vọng của các hộ để thống nhất chính sách, giải pháp hỗ trợ.

Trước đó, chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006-2010 đối với khu vực nông thôn là những hộ có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng (2.400.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo. Đối với khu vực thành thị, những hộ có mức thu nhập bình quân từ 260.000 đồng/người/tháng (dưới 3.120.000 đồng/người/năm) trở xuống là hộ nghèo./.

 

Thu Lê

Đăng lúc: 21/01/2011 15:10

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối