Quy hoạch xử lý chất thải rắn ở Hà Nội tầm nhìn đến 2050

Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký Quyết định số 148/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xử lý chất thải rắn ở Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Quy hoạch được nghiên cứu trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính Thủ đô với tổng diện tích 3.344,47 km2 và dân số gần 6,23 triệu người (thống kê 2008) và các tỉnh lân cận Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hưng Yên đối với chất thải rắn công nghiệp.


Hà Nội cần đề xuất công nghệ xử lý thích hợp cho từng loại chất thải rắn. Trong nội dung nghiên cứu quy hoạch có việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các nguồn phát thải, tổng lượng phát thải, thành phần các loại chất thải rắn; hiện trạng thu gom, vận chuyển... đồng thời, rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án về xử lý chất thải rắn đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng lưu ý trong nội dung nghiên cứu quy hoạch cần xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, quy mô các khu liên hợp, cơ sở xử lý chất thải rắn và khả năng mở rộng quy mô trong tương lai; tổng quỹ đất dành cho việc xử lý chất thải rắn của thành phố Hà Nội theo từng giai đoạn.

Lê Hồng

Đăng lúc: 25/01/2011 15:24

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối