Hà Nội thành lập quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất sẽ ứng vốn cho ngân sách để hỗ trợ các chương trình tái định cư và tạo thêm quỹ đất cho Hà Nội.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Quỹ phát triển đất nhằm thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho ngân sách, hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, các công trình hạ tầng tại các khu vực có đất bị thu hồi.

 

Theo đó, Quỹ Phát triển đất là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố. Quỹ có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định.

Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Quỹ Phát triển đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng muốn bán trước khi bị thu hồi; ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư.

Bên cạnh đó, quỹ cũng có nhiệm vụ ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị thu hồi đất.

Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.
 

Thảo Giang
 

Đăng lúc: 08/02/2011 11:59

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối