Phí cấp giấy tờ nhà đất tối đa là 500.000 đồng

Theo quyết định về mức thu phí cấp giấy tờ nhà đất mới được TP.Hà Nội ban hành, mức phí tối đa là 500.000 đồng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, mức phí tối đa trong lĩnh vực này sẽ là 500.000 đồng.

Cụ thể, các đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền chỉ có quyền sử dụng đất, không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất sẽ phải nộp mức lệ phí từ 10.000 đồng-100.000 đồng. Trường hợp xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất sẽ có mức phí dao động từ 50.000 đồng-500.000 đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, các trường hợp đã được cấp giấu chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng công trình xây dựng trước ngày 10/12/2009 mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận sẽ được miễn phí. Tuy nhiên, nếu sau này, chủ sở hữu muốn cấp lại hay xác nhận bổ sung giấy tờ nhà đất sẽ chỉ phải nộp từ 25.000 đồng đến 50.000 đồng.

Thành phố cũng quy định rõ, chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị khác được ủy quyền mới được phép tổ chức thu phí giấy tờ nhà đất; 90% số tiền thu được sẽ nộp về ngân sách Nhà nước. Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 2/2011.

Hà Lệ
 

Đăng lúc: 16/02/2011 12:25

Bản để in Lưu vào bookmarkKết nối nhà cung cấp đặc sản, nhà sản xuất, nhà phân phối